Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Інформаційні пакети

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
Галузь знань 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
Перелік навчальних дисциплін
нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалаврів
Напрям підготовки 6.030601  «Менеджмент»

 

  Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін 
  Кредити ECTS 
  Форма контролю 
  І.Цикл гуманітарної підготовки


 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)           
4,5 державний екзамен
 2. Історія України
3
екзамен
 3. Історія української культури
3
екзамен
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6
екзамен
 5. Філософія
4,5
екзамен
 6. Фізичне виховання
6
екзамен
Разом за циклом  І   
21

 ІІ. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки


 1. Вища та прикладна математика     
6
екзамен
 2. Статистика
4,5
екзамен
 3. Інформаційні системи та технології
4,5
екзамен
 4. Безпека життєдіяльності
1,5
екзамен
 5. Екологія
1,5
екзамен
 6. Економічна теорія
6
екзамен
 7. Міжнародні економічні відносини
3
екзамен
Разом за циклом ІІ   
27

 ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки.
Навчальні дисципліни 1. Державне та регіональне управління 
3
екзамен
 2. Менеджмент і адміністрування
27
екзамен
 3. Право
9
екзамен
 4. Фінанси, гроші і кредит
4,5
екзамен
 5. Економіка і фінанси підприємства
6
екзамен
 6. Облік і аудит
4,5
екзамен
 7. Маркетинг
4,5
екзамен
 8. Логістика
3
екзамен
 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
3
екзамен
 10. Основи охорони праці
1,5
екзамен
Разом за циклом ІІІ (навчальні дисципліни)   66

Практика


 1. Навчальна практика 'Вступ до фаху'
1,5

 2. Виробнича практика
4,5

 3. Переддипломна практика (за умов написання дипломного проекту)
3

Разом за циклом ІІІ (практика)   6

Разом за циклом ІІІ 72

Усього 
120
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна