Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад

 

 Завідувач кафедри
 
 
Задорожний Григорій Васильович 
    

Посада:  Завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії

Наукові інтереси:  Методологія дослідження антикризових господарських процесів, формування постнекласичної  людиномірної економічної науки

Автор понад 300 наукових публікацій, у тому числі 33 наукових монографій.
«Відмінник освіти України» (2005 р.).
Нагороджений медаллю «За внесок в економічну науку»
благодійним фондом «Планета Альфреда Нобеля» (2012 р.)

Дисципліни, що викладає: постнекласична економічна наука, інтелектуальна власність, глобалістика, філософія світового господарства

Напрями наукових досліджень: методологія людиномірної науки, глобалістика, онтологія, свідомість і внутрішній духовний світ людини

Керівник Харківського Каразінського міждисциплінарного методологічного семінару з дослідження сучасного господарства

Адреса електронної пошти: i.business@karazin.ua


 

     

Ядро педагогічного колективу кафедри складають:

 Професорсько-викладацький склад
 
 
     
Беренда Сергій Васильович  

 

    

Посада:  Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: європейська економічна інтеграція, міжнародна логістика, митне регулювання

Дисципліни, що викладає: Європейська економічна та валютна інтеграція, міжнародні логістичні операції, міжнародний бізнес в умовах глобалізації,  міжнародний менеджмент, комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу

Адреса електронної пошти: s.berenda@karazin.ua

Додаткова інформація: google scholar, linkedin

 

   

 

Галуцьких Наталія Андріївна

 

 

 

Посада: доцент, кандидат економічних наук кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: облік, аналіз та аудит ЗЕД в Україні та зарубіжних країнах, фінансовий аналіз на підприємствах у т.ч. закордонних, оподаткування в Україні та закордоном

Дисципліни, що викладає: Облік та аудит у зарубіжних країнах, міжнародний економічний аналіз, компаративістика національних податкових систем

Адреса електронної пошти: n.galuckih@karazin.ua


 

   

 

 Дідочук Ірина Леонідівна    

 

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародний маркетинг, національна економіка, інституційна обумовленість зміни форм структури суспільного багатства

Дисципліни, що викладає: мікроекономіка глобалізації, макроекономіка світогосподарських процесів, маркетинг, університетська освіта

Адреса електронної пошти: didorchuk.irina@gmail.com


 

 
   

 

Дуна Наталія Геннадіївна    

 

Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародне інвестування, лідерство, корпоративні фінанси 

Наукові інтереси: інноваційні фактори соціально-економічного розвитку країни

Дисципліни, що викладає: міжнародна економічна діяльність України, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, креативний та кроскультурний менеджмент, методологія наукових економічних досліджень

Адреса електронної пошти: n.duna@karazin.ua


 

   

 

Задорожна Ольга Григорівна    

 

Посада: Кандидат економічних наук. Доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства. Член-кореспондент Академії економічних наук України

Наукові інтереси: соціальна економіка, людський розвиток, сучасні соціально-економічні асиметрії світового господарства

Дисципліни, що викладає: політекономія та ринкова економіка, національна економіка та неодирижизм,  трансперсональна психологія та мотиваційний менеджмент

Адреса електронної пошти: o.zadorozhna@karazin.ua
     
Кім Тетяна Іванівна  

 

 

Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: людський потенціал і національна конкурентоспроможність, людська діяльність і зайнятість населення: міжнародний досвід, міжнародна міграція населення

Дисципліни, що викладає: регіональна економіка, економіка зарубіжних країн, міжнародна економіка, міжнародні стратегії економічного розвитку

Адреса електронної пошти: tetjana.kim@gmail.com


     
Ковтун Тамара Дмитрівна    
 

Наукове звання, посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародна економіка, регіональна економічна інтеграція, Європейська економічна інтеграція

Дисципліни, що викладає: міжнародна економіка, міжнародний маркетинг

Адреса електронної пошти: kovtuntd@gmail.com


 

 
   

 

Кошкарьова Єлизавета Леонідівна    
 

Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародні торгівельні відносини, моделювання світо-господарських процесів, фінансовий та інвестиційний аналіз

Дисципліни, що викладає: міжнародний економічний аналіз (практичні заняття), міжнародна торгівля товарами та послугами, корпоративні фінанси (практичні заняття), комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу

Адреса електронної пошти: e.koshkareva@karazin.ua


 

 
   

 

Халіна Ольга Валеріївна
   
   

Посада: Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: фінансова глобалізація, економічний зміст владних відносин у сучасному господарстві, стратегії розвитку національних економічних систем, що враховують ціннісні складові

Дисципліни, що викладає: фінансоміка, міжнародна ціннісна конкуренція та глобальні тренди розвитку, глобальні проблеми людства

Адреса електронної пошти: olga.khalina@karazin.ua
   

 

Шуба Олена Артурівна    
 

Посада: Доцент, кандидат  географічних наук кафедри міжнародної економіки та світового господарства

Наукові інтереси: міжнародні фінанси

Дисципліни, що викладає: міжнародні фінанси, корпоративні фінанси, міжнародна економіка

Адреса електронної пошти: e.shuba@karazin.ua 

 Учбово-допоміжний персонал

 
Ігнатьєва Анна Ігорівна  

 

  

Посада: провідний інженер


                                                                                                                                                                                                     
     

 

 

Аспіранти і докторанти  

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна