Экономический факультет

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
УКР    РУС    ENG   

 


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Н. КАРАЗИНА
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

 

ПРОГРАММА
Всеукраинская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых


«Проблемы социально-экономического развития Украины: опыт, перспективы, инновации»


(15-16 апреля 2011 года)
ХАРЬКОВ  2011
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:

Александров В.В.  – к.э.н., проф., первый проректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Заместители председателя:

Булаенко Л.И. – к.э.н., проф., декан экономического факультета.
Гриценко А.А. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономической теории и экономических методов управления, член-корреспондент НАН Украины.
Пуртов В.Ф. – к.э.н., доц., заместитель декана по научной работе. 

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.А. – д.э.н., проф. кафедры экономики и менеджмента.
Бабич В.П. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики и менеджмента.
Глущенко В.В. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов и кредита.
Задорожный Г.В. – д.э.н., проф. кафедры экономической теории и экономических методов управления.
Коломієць Г.М. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки.
Кононова К.Ю. – к.е.н., доц. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, голова Ради молодих учених.
Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки.
Назиров З.Ф. – доц., завідувач кафедри математичних методів в економіці.
Семеняк І.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Соболєв В.М.  – д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики, обліку та аудиту.
Тютюнникова С.В. – д.е.н., проф. кафедри економічної теорії та економічних методів управління.
Козулін В.В. – студент 4-го курсу, голова ради студентського наукового товариства економічного факультету.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
15 КВІТНЯ 2011 РОКУ
Переможці секційних засідань

Вступна доповідь проф. Лісовицького Володимира Миколайовича  
На тему: «Роль научных школ в развитии экономической науки».


п/п
П.І.Б. учасникаТема доповідіНауковий
керівник
1
Айвазовський В.В.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Соціокультурні та духовні передумови розвитку економікидоц.
Бервено О.В.
2
Акулова А.В.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Поведенческая экономика: критический анализ исходных гипотезпроф.
Меркулова Т.В.
3
Баженова О.О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Методи маркетингових досліджень сучасних споживчих рішеньдоц.
Катаєв А.В.
4
Біліна С.О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Аналіз грошового потоку у грі “Cash Flow”доц.
Дубровін А.О.
5
Вєтров О.О.,
Рожнов М.Ю.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Статистичне спостереження рівня безробіття в місті Харкові доц.
Кущенко О.І.
6
Грицай Микола Миколайович
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Институциональная среда торговли: к вопросу о моделированиипроф.
Лантух В.В.
7
Журавель К.О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Моделювання економіки та менеджменту доц.
Забуга С.І.
8
Іванякова А.В.,
Приданникова Ю.Є.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Статистичне спостереження попиту на тютюнові вироби доц.
Кущенко О.І.
9
 Іларіонова О.О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Проект інтегрованих комунікацій доц.
Оберемок С.В.
10
Кальченко Олександр Анатолійович
(Національний технічний університет України
«КПІ»)
Регіональний маркетинг: термінологічний аспектдоц.
Зозульов О.В.
11
Касьянов Александр Владимирович
(Донецкий Национальный Университет)
Анализ структурных характеристик экономики региона на примере Донецкой областиДоц.
Шамилева Л.Л.
12
Керей Е.Л.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Роль комунікації і мотивації у менеджментівикл.
Кудінова М.М.
13
Ключко В.Г.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Система мониторинга финансового состояния банка в мировой практикест. викл.
Юрик С.А.
14
Костіна О.М.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Еволюція, сутність та відмінні особливості антикризового управлінняпроф.
Коюда В.О.
15
Кощина В.А.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Макроэкономическая производственная функция с учетом человеческого капиталапроф.
Меркулова Т.В.
16
Кролєвцова  О.Л.
(Східноукраїнський національний університет імені В. Даля)
Сучасні проблеми обліку та аудиту в Україніпроф.
Житній П.Є.
17
Маценко Ю.В.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Дослідження феномену дзеркальної статистики на прикладі російсько-українських торговельних відносинст. викл.
Беренда С.В.
18
Миронова С.Є.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Фінансові центри як фактор підвищення національних конкурентних перевагдоц.
Шуба О.А.
19
Нагорна В.С.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Сучасний стан ринку міжнародних туристичних послуг в Україні: основні тенденції та напрямки розвиткуст. викл.
Мехович А.С.
20
Некипорець О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Український ринок мобільного зв’язкупроф.
Семеняк І.В.
21
Олексієнко М.М.
(Національний інститут стратегічних досліджень)
Проблеми регіональної політики в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави в умовах глобалізаціїдоц.
Васильців Т.Г.
22
Писемська Н.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Звіт про комерційну діяльність фірми в грі “Mecom”доц.
Дубровін А.О.
23
Полянская А.М.
доц. Голдина А.Н.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Государственный долг как одна из характеристик  развития экономической политики (англ.яз)доц.
Давыдов А.И.
24
Попудренко Н.О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Проблемы рекапитализированных банков Украиныдоц.
Дорошенко А.Г.
25
Прус Ю.И.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Основные направления формирования экологической культуры в Украиневикл.
Рекун А.П.
26
Свалявчик К.І.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Автоматизація аудиту та аудиторські комп’ютерні  програмидоц.
Слюніна Т.Л.
27
Сивик С.А.,
Стадник А.А.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Моделирование межотраслевых связей в экономике Украины с учетом доходов населенияпроф.
Меркулова Т.В.
28
Соболь О.О.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Особливості оподаткування дивідендів до та після прийняття податкового кодексуст. викл.
Пономарьова Т.В.
29
Сороколат М.С.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Статистичне вивчення правопорушень в Українідоц.
Чуприна О.А.
30
Тендітний С.В.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Єдиний податок. Особливості сплати ЄСВ в умовах спрощеного оподаткуваннядоц.
Косата І.А.
31
Топоркова О.С.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
The knowledge – based economy as  a definirig tendency of economic  development in the  beginning of XXI century.доц.
Бервено О.В.,
доц.  
Голдіна О.М.
32
Чатченко Т.Ю.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Соціальна орієнтація економіки: зміст і механизм забезпеченняпроф.
Задорожный Г.В.
33
Челишева К.К.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Сучасна парадигма системи управління знаннямидоц.
Родченко В.Б.
34
Шевченко Н.В.
(Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна)
Проблема уклонения от уплаты налогов в Украинедоц.
Чернов В.В.
       


 


Экономический факультет
г. Харьков, ул. Мироносицкая, 1
Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина