Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


23.12.2011 р.  відбувся захист кандидатської дисертації
старшого викладача кафедри Беренди Сергія Васильовича за темою: «Еволюція форм та напрямків економічної інтеграції в країнах ЄС» 

 

З 24 січня розпочалось навчання студентів з США
  за модулями «Трансформація господарчої системи постсоціалістичних країн»; «Фінансова та банківська системи у країнах Східної Європи». Заняття проводять викладачі кафедри міжнародної економіки д.е.н., проф. Коломієць Ганна Миколаївна, ст. викл. Дідорчук Ірина Леонідівна.

 

Захист дипломних робіт 2011

З 11 травня по 30 червня 2011 року студенти економічного факультету 
складають державні іспити та захищають дипломні роботи.


На «відмінно» захистили свої дипломні проекти студенти 5-го курсу спеціальності «міжнародна економіка»: 

Алієва Ельвіра Ісретівна. «Євразійські інтеграційні угрупування: можливості і загрози для національних економік». Керівник диплому – ст. викладач Ковтун Т.Д.

Варда Дмитро Володимирович. «Посередництво та його роль в міжнародних економічних відносинах». Керівник диплому – ст. викладач Кошкарьова Є.Л.

Ігнатьєва Дар’я Вячеславівна. «Розвиток світового ринку аудиторських послуг: досвід для України». Керівник диплому – доцент Галуцьких Н.А.

Вовченко Валерія Володимирівна. «Венчурне інвестування як інструмент інноваційного розвитку: світовий досвід та перспективи для України». Керівник диплому – доцент Дуна Н.Г.

Магонова Людмила Георгіївна. «Інноваційна політика ЄС як чинник підвищення конкурентних переваг». Керівник диплому – ст. викладач Ковтун Т.Д.

Маценко Юлія Віталіївна. «Торговельні відносини: співставлення національних оцінок сучасного стану та перспектив розвитку». Керівник диплому – ст. викладач Беренда С.В.

Миронова Світлана Євгеніївна. – «Фінансова архітектура посткризової світової економіки: проблеми та роль країн, що розвиваються». Керівник диплому – доцент  Шуба О.А.

Міщенко Олександра В’ячеславівна – «Маркетингова стратегія виходу підприємства  на зовнішній ринок». Керівник диплому – ст. викл. Дідорчук І.Л.

Нагорна Вікторія Сергіївна – «Ринок міжнародних туристичних послуг в умовах світової фінансово-економічної кризи та особливості українського сегменту». Керівник диплому – ст. викл. Мехович А.С.

Повалій Олена Вікторівна – «Міжнародна маркетингова стратегія національних підприємств та її коригування в сучасних умовах». Керівник диплому – ст. викл. Дідорчук І.Л.

Рябченко Наталія Сергіївна – «Моделі іноземного інвестування в національну індустрію відпочинку: світовий досвід та можливості для України». Керівник диплому – доц. Дуна Н.Г.

Савченко Інна Сергіївна – «Передумови та фактори україно-індійського міжнародного економічного співробітництва». Керівник диплому – ст. викл. Мехович А.С.

Ткаченко Катерина Сергіївна – «Рейтингові агентства як елемент міжнародної інвестиційної структури». Керівник диплому – проф. Яременко О.Л.

Шевська Катаріна Геннадіївна – «Антикризове регулювання національних банківських систем: уніфікація чи диференціація». Керівник диплому – доц. Шуба О.А.

Янковська Катерина Юріївна – «Політика імпортозаміщення на ринку продуктів харчування України в контексті забезпечення продовольчої безпеки». Керівник диплому - ст. викл. Дідорчук І.Л.

Єщенко Євгенія Олегівна – «Кластери в економічному розвитку: міжнародний досвід та українські перспективи». Керівник диплому – доц. Кім Т.І.Дипломи з відзнакою отримали:

Алієва Ельвіра Ісретівна
Ігнатьєва Дар’я Вячеславівна
Магонова Людмила Георгіївна
Маценко Юлія Віталіївна
Миронова Світлана Євгеніївна
Міщенко Олександра В’ячеславівна
Ткаченко Катерина Сергіївна
Єщенко Євгенія Олегівна
Всеукраїнська науково-практична конференція 2011

Переможці секційних засідань

Економічним факультетом Харківського національного університета імені В.Н. Каразіна та Студентським науковим товариством було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих учених: «Проблеми соціально-економічного розвитку України: досвід, перспективи, інновації».

Переможці секційних засідань від кафедри міжнародної економіки:

І – Маценко Юлія
ІІ – Нагорна Вікторія
ІІІ – Миронова Світлана 

Також були відзначені студенти:

«За активну участь в науковій дискусії»
-    Магонова Людмила

«За практичну спрямованість дослідження»
-    Ігнатьєва Дар’я

«За актуальність дослідження»
-    Ткаченко Катерина


15-16 квітня 2011 року відбулося пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції. У ньому прийняли участь студенти ВНЗ України та переможці секційних засідань.


Вітаємо групу ЕМ-41 із перемогою у конкурсі 'Найкраща група Університету - 2010'!!! 
Науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Національні моделі розвитку конкурентних переваг»
10 квітня 2010 року., м. Харків

План проведення
13:30 - 14:00  -  реєстрація учасників конференції;
14:00 - 15:30  -  пленарне засідання;
15:30 - 16:00  -  кава-брейк;
16:00 - 18:00  -  секційне засідання;
18:00 - 18:30  -  підведення підсумків конференції;
18:30 - 19:00  -  нагородження учасників.

Регламент роботи:
1. Доповідь на пленарному засіданні  -  до 15 хвилин.
2. Доповідь на секційному засіданні  -  до 5 хвилин.
3. Виступи в дискусіях  -  до 5 хвилин.

Організатори: 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, кафедра міжнародної економіки

Інформаційна підтримка: 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, економічна серія

Запрошені учасники:
Дитер Гетц, професор, доктор культурології (Німеччина)
Мартін Ройтер, лектор ДААД (Німецька служба академічних обмінів)
Проценко О.П., доктор філос. наук, професор, зав. кафедрою філософії Харківського Державного Технічного Університету Будівництва та Архітектури
Кім М.М., доктор економ. наук, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Лісовицький В.М., професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Мета конференції:
-    На основі узагальнення світового досвіду розвитку національних конкурентних переваг виявити сучасні провідні тенденції і систематизувати актуальні засади формування національних конкурентних переваг в Україні.

На конференції планується обговорення наступних проблем: 
-    Глобалізація господарського життя та зміна змісту конкурентних переваг;
-    Інституційні механізми розвитку національних конкурентних переваг;
-    Розвиток інтелектуального і соціального капіталу як ключовий компонент стратегії розвитку конкурентних переваг;
-    Єдність освіти та науки – домінанта формування національних конкурентних переваг у сучасному світовому господарстві.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська


Орієнтовний режим роботи конференції: початок - о 10.00 год., закінчення: - о 17.00 год.

Заявки на участь у конференції та матеріали приймаються до 20.03.2010 р.

На сайті Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (www.econom.kharkov.ua) розміщено реєстраційні форми, вимоги до статей та умови участі у конференції.

Додаткова інформація та довідки за телефонами:

(057) 707-53-36  Дуна Наталія Геннадіївна
(057) 707-54-55  Кошкарьова Єлизавета Леонідівна 
e-mail:  liz_k@inbox.ru
Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2010 року подати до оргкомітету 
(безпосередньо чи поштою)
-    заявку на участь у конференції у паперовому та електронному видах. Заявка оформляється для кожного учасника конференції за формою, що додається;
-    стаття (6 сторінок) в електронному і паперовому (паперовий екземпляр підписується авторами) варіантах;
-    текст статті буде опубліковано. Вимоги до оформлення статей наводяться нижче;
-    оргвнесок складає 70 грн. Оргвнесок містить у собі витрати на організацію та проведення конференції.

Увага! Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, оргкомітетом розглядатися не будуть.
Статті необхідно подати (безпосередньо, поштою чи по e-mail) до оргкомітету за адресою: кафедра міжнародної економіки
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
вул. Мироносицька, 1, к.3-20,  м. Харків, 61077, Україна
Оргкомітет працює щодня крім суботи та неділі з 10:00 до 16:00
Телефон: (057) 707-54-55, (057) 707-53-36
e-mail: liz_k@inbox.ru

Вимоги до оформлення статей
Статті повинні вміщати логічно взаємопов'язані розділи.
Стаття повинна містити:
-    актуальність і мету дослідження;
-    обґрунтування наукової гіпотези;
-    висновки;
-    список використаних джерел.
Анотація мовою статті обсягом до 50 слів.
Ключові слова мовою статті (3-10 слів).

У лівому верхньому кутку – УДК. Нижче (на наступному рядку) – назва доповіді ВЕЛИКИМИ літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) – прізвище та ініціали автора (авторів), шрифт – напівжирний курсив, вирівнювання по центру. На наступному рядку – повна назва організації, місто. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах організацій не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Зноски внизу сторінок не допускаються. Після тексту з нового рядка напівжирним пишеться слово Література (якщо є посилання). З наступного рядка друкується список літератури. Текст повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. Відповідальність за помилки несе сам автор.

Технічні вимоги до оформлення статей
Текст має бути набрано в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc, *.docx або *.rtf). 
Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, без нумерації сторінок.
Шрифт: Times New Roman 14.
Інтервал між рядками – 1,5.
До диску формату CDR (CDRW) додають:
1.    друкований варіант статті (3 сторінки), підписаний авторами;
2.    завірену відповідним чином рецензію (для студентів – рецензію підписує керівник дипломної роботи);
3.    заявка на участь у конференції.
 
ЗАЯВКА
 на участь у науково-практичній  конференції молодих вчених та студентів
«Національні моделі розвитку конкурентних переваг»
10 квітня 2010 року., м. Харків

Заявка оформляється на кожного учасника конференції (автора статті) окремо і подається в оргкомітет у паперовому вигляді і обов'язково в електронному варіанті. В електронному варіанті заявка оформляється у вигляді таблиці в MS – Word документі. Не допускається пропуск чи незаповнення яких-небудь рядків. У випадку відсутності даних потрібно ставити прочерк.

Зразок
         
1. Прізвище, Ім'я по Батькові 
російською чи українською мовами

2. Тема доповіді
3. Основний доповідач Вказати одне з двох: 
Основний доповідач
Співавтор
4. Країна
5. Організація Повна назва організації
6. Підрозділ Вказати факультет, кафедру та інше
7. Посада
8. Вчений ступінь
9. Вчене звання
10. Контактні телефони 
(вказати код міста)

11. Факс
12. E-mail
13. Адреса для листування Вказується повністю: П.І.Б., 
вулиця, № буд., місто, індекс, країна
14. П.І.Б. всіх співавторів Вказується П.І.Б. авторів у тому порядку, 
як і в тезах. П.І.Б. відповідача підкреслюється
15. Бажана форма доповіді Секційна чи пленарна

16. Потреба в технічних 
засобах для презентації доповіді 
Вказати „Так” чи „Ні” та вид засоба (мультимедійний 
проектор чи інш.)
17. Дата подачі заявки
18. Особистий підпис Ставиться на паперових варіантахВ електронному вигляді один файл повинен містити одну заявку. Ім'я файлу має наступний формат: прізвище.rtf. Файл повинен бути названий російськими літерами. Подається на одному диску з тезами.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою, оргкомітет.


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна