Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Новини кафедри

      
 

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ
 

Підсумки державного іспиту та захисту дипломних робіт - січень 2016
18 січня 2016 року було проведено державний іспит студентів 6 курсу зі спеціальності 8.03050301 – «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Підсумки державного іспиту:
«відмінно»:  7 студентів ( 50 %),
«добре»: 4 студенти  (28,6%)
«задовільно»:   3  студенти (21,4%)

26, 27 січня 2016 року було проведено захист дипломних робіт студентів 6 курсу зі спеціальності 8.03050301 – «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Підсумки захисту дипломних робіт:
«відмінно»: 8 студентів ( 57,1 %),
«добре»: 5 студентів (35,7 %),
«задовільно»: 1 студент (7,2 %)

Дипломи з відзнакою отримали 4 студенти:
ГАБІНСЬКА Олена Олегівна
ПОРОХНЯК Надія Валеріївна
СВІДЕНСЬКА Марія Сергіївна
ХРИПУНОВА Дар`я Михайлівна
29 травня 2015


"Іспит - для студента завжди свято". Цей, здавалось би, іронічний вираз вже котрий рік підтверджує кафедра міжнародної економіки та світового господарства нетрадиційним складанням заліку з економіки зарубіжних країн студентами 2 курсу. Організатором цього заходу стала викладач дисципліни, доцент кафедри - Кім Тетяна Іванівна.


До того ж, МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ у цьому році припав на святкування 20-річчя спеціальності "Міжнародна економіка". У вигляді "Мандрівки навколо світу за 90 хвилин" студенти поділилися думками та враженнями про економіку, культуру та традиції різних країн на основі отриманих знань.


На свято були запрошені студенти та викладачі кафедри,її випускники, які поділилися власним досвідом та висловили вдячність колективу кафедри; лектор DAAD, Максиміліан Дьонер, який презентував німецькі програми практики та стажування у Німеччині; представники громадських організацій, зокрема - MultiKultiUA.

 

 

Кафедрою міжнародної економіки та світового господарства проведена
VIII щорічна науково-практична конференція молодих вчених та студентів

 Тема: «КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИКА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ»
з міжнародною участю

 

Інформаційна підтримка:
Науковий журнал «Соціальна економіка»
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна»

 

Організаційний комітет:
АЛЕКСАНДРОВ В.В. -  голова організаційного комітету, кандидат економічних наук, професор, перший проректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ДАВИДОВ О.І. - заступник голови оргкомітету, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ЗАДОРОЖНИЙ Г.В. - заступник голови оргкомітету, доктор економічних наук, професор, заступник декана економічного факультету, завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Пуртов В.Ф. - заступник голови оргкомітету, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна

 На пленарному засіданні виступили:

ЗАДОРОЖНИЙ Г.В., доктор економічних наук, професор, академік Академії філософії господарства, академік Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, головний редактор наукового журналу «Соціальна економіка», з доповіддю на тему «Ціннісна міжнародна конкуренція як нова сфера формування конкурентоздатності національних господарств в умовах подолання полісистемної глобальної кризи»

МАКСИМІЛІАН ДЬОНЕР, лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD) (Німеччина), з доповіддю на тему «Экономика и система образования в Германии: связи, взаимодействие и сотрудничество»

 

МАРІУС ПІРРІНГЕР, керівник відділу маркетингу та відділу міжнародних зв’язків групи «KROK LLC» (Німеччина), з доповіддю на тему «Ментальные различия, крупнейший барьер для бизнеса с Европой»

БОРОДКІН Д.М., начальник відділу Зовнішньоекономічної діяльності, ТОВ Виробнича фірма «Полімер» (м. Харків), з доповіддю на тему «Перспективи та можливості виведення продукції вітчизняного виробника на ринки Євросоюзу»

РАЗУВАЄВ А.І., менеджер Науково-лікувального фітоцентру «Авіценна», (м. Харків), з доповіддю на тему «Перспективи виведення деяких видів екопродукції на зовнішні ринки: пошук партнерства в Німеччині»

КІМ Т.І., кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, з доповіддю на тему «Ментальные особенности: от барьеров к комплементарности в украинско-европейском бизнес-партнерстве»

 

На секційному засіданні відбувся захист бізнес-проектів студентів з Комплексної фахової практики з міжнародного бізнесу (під науковим керівництвом кандидат економічних наук, доцента кафедри міжнародної економіки та світового господарства Беренди С.В. та старшого викладача кафедри міжнародної економіки та світового господарства Кошкарьової Є.Л.) 

 Алєксєєва А.В., Зінченко А.В., Терещенко І.Ю. Назва проекту: «Бизнес-планирование и реализация международных франчайзинговых соглашений в Украине в сфере услуг (на примере компании «FITCURVES», США)»

 Кієу Хань Чі,  Мусазаде Е., Потапенко С.О., Туринська О.В. Назва проекту: «Стратегія виходу дочірнього підприємства «Медтехніка-Сервіс» на зовнішні ринки країн СНД»

 Байрак В.И., Какар Р.Б., Моїсєєва Е.О., Тернюк Д.В. Назва проекту: «Выведение продукции украинского производства на внешние рынки на примере отопительного оборудования»

 Муглі С.К., Сєрікова А.В., Мурашкова М.К. Назва проекту: «Виведення продукції національного виробника «Авіценна» на зовнішні ринки».

 

Також на конференції виступили інші учасники.
Усі учасники конференції отримали сертифікати.
За підсумками конференції буде виданий збірник наукових праць.

Програма науково-практичної конференції

 

 

 

 

 

10 листопада 2014 р.

 Кафедрой международной экономики и мирового хозяйства и
редколлегией научного журнала «Социальная экономика» проведен

 ПРОФЕССОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

 Тема: Парадоксальная природа и противоречия глобальных трансформаций. Гуманистический альтерглобализм как сценарий реализации методологии прикладной онтологии для выживания человечества в ХХI веке.

 
В работе мастер-класса приняли участие:

 БАБИЧ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ – доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии ноосферных наук и образования (г. Москва), сопредседатель Всемирного ноосферно-онтологического общества имени В.И. Вернадского, член Ассоциации русскоязычных ученых штата Массачусетс, г. Бостон, США

ЗАДОРОЖНЫЙ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – доктор экономических наук, профессор, академик Академии философии хозяйства, академик Международной кадровой академии, заведующий кафедрой международной экономики и мирового хозяйства, главный редактор научного журнала «Социальная экономика»

КИМ МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и экономических методов управления, академик Академии экономических наук Украины, заместитель главного редактора научного журнала «Социальная экономика»

ЛИПОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ – доктор экономических наук, доцент, академик Академии философии хозяйства, профессор кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеца

ХОХЛОВ НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и оценки имущества предприятий Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеца, член редколлегии научного журнала «Социальная экономика»

БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИСТИКИ:

1. Парадоксальная природа глобальных трансформаций.
2. Дуализм и противоречия современного этапа глобализации.
3. Альтерглобализм и его методологические основания в формате принципов прикладной онтологии.
4. Смысл и цели жизни Чело-Века как главные гуманистические предпосылки формирования глобального цивилизационного общества.
5. Роль сознания и мыслетворчества в развитии хозяйства как целостной сферы жизнедеятельности Чело-Века в условиях реализации императива выживания человечества.

 

 

 23 березня 2014

У Харківському національному університет імені В. Н. Каразіна пройшов День відкритих дверей.  У рамках заходу відбулася зустріч керівництва університету, деканів та представників Приймальної комісії зі вступниками та їхніми батьками. Абітурієнти мали змогу отримати всю необхідну інформацію щодо напрямів підготовки, факультетів, а також ознайомитися з умовами та правилами прийому до університету на 2014/2015 навчальний рік. 

21 березня 2014

Відбулася науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Метаморфози світової економіки в умовах інформаційної глобалізації» з міжнародною участю.

На конференції обговорювалися такі питання, як:

-  Нова економіка: реальність і/чи віртуальність

-  Інформаційне глобальне господарство: траєкторії розвитку

-  Розвиток Харківщини в сучасних умовах: виклики інформглобалізації

-  Господарчі ризики євроінтеграційного вектору України

 

На конференції з доповідями виступили:

-  Коломієць Г.М. – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ХНУ імені В.Н. Каразіна;

-  Резніков В.В. – к.е.н., доцент, начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

-   Андрейчіков О. – виконавчий директор та співзасновник Товариства аналітиків і професіоналів конкурентної розвідки SA&CIP

-  студенти кафедри міжнародної економіки.

Серед студентів призові місця та перемогу у номінаціях одержали:

1 місце – Шокало Ксенія

2 місце – Назаренко Дмитро 

3 місце – Кондратенко Дар’я 

Номінація «За актуальність дослідження» - Топал Тетяна

Номінація «За активну участь в науковій дискусії» - Курочка Ярослав

Номінація «За практичну спрямованість дослідження» - Ріпа Юлія

Номінація «За інноваційну постановку проблеми» - Балицька Юлія 

  

 


Вітаємо призера Чемпіоната України
з таеквон-до І.Т.Ф. 
серед старших юнаків, юніорів та дорослих

студента 1 курсу спеціальності «Міжнародна економіка»
Герчикова Микиту 


2 лютого 2014

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна вдруге у поточному навчальному році провів День відкритих дверей, де абітурієнти могли отримати необхідну інформацію щодо вступу та навчання від керівництва університету, деканів та представників факультетів.17 грудня 2013

Відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках».  У рамках заходу студенти презентували власні бізнес-проекти.

Участь у заході взяли заступник директора Центру міжнародної освіти В. Груцяк, начальник відділу міжнародних програм та академічної мобільності Ю. Маханьова, генеральний директор інжинірингової компанії «Золотий переріз» І. Єфанов, фінансовий директор фірми «Кочетова» О. Кочетова, старший державний ревізор-інспектор Міністерства зборів і доходів України А. Міхралієв, викладачі та студенти кафедри.


 14 листопада 2013 р.

 

Вітаємо! Студентка 4 курсу спеціальності «міжнародна економіка» Свіденська Марія отримала іменну стипендію від ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»!

 

10 листопада 2013 р.

 

В Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна пройшов перший в цьому навчальному році День відкритих дверей! Абітурієнти мали можливість ознайомитися з усіма напрямами підготовки і спеціальностями, у тому числі із спеціальністю «Міжнародна економіка».

  

8 листопада 2013 р.

Кафедрою міжнародної економіки проведені батьківські збори на 1 курсі. Батьки студентів-першокурсників були ознайомлені з результатами першого модульного контролю за усіма навчальними дисциплінами, що викладаються на 1 курсі, та мали можливість поспілкуватися з кураторами груп та викладачами.

 

26 жовтня 2013 р.

У межах святкування 10-річного ювілею кафедри міжнародної економіки відбулися урочистості, в яких взяли участь: директор українсько-німецького академічного центру ХНУ імені В.Н. Каразіна Дмитро Кольчик, голова правління обласної громадської організації «MultiKultiUa» Сергій Cавицький, учні 11 класів Харківського університетського ліцею, випускники спеціальності «міжнародна економіка» Антон Завгородній, Денис Оніщенко, Марина Грязнова, викладацький склад кафедри та студенти!

Були проведені конкурси «Міс та Містер інтелект-інтернешнл», «Найкращий кулінар інтернаціональних блюд», «Найкращий інтернаціональний музичний номер». Вкотре ми переконалися, що наші студенти не тільки ерудовані та цілеспрямовані, але й неймовірно талановиті!

  

11 жовтня 2013 р.

У межах навчального курсу «Університетська освіта» відбулася традиційна зустріч колективу кафедри міжнародної економіки зі студентами 1-го курсу на тему «Фундаменталізація та індивідуалізація навчального процесу в сучасному університеті»!

  

8 жовтня 2013

Посольством Австрії в Україні та агропромисловою групою «АГРОТРЕЙД» в «Харків Палас» було організовано форум «Угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) з європейськими партнерами – шлях до підвищення конкурентоздатності регіонів».

До участі в форумі була запрошена зав. кафедрою міжнародної економіки д.е.н. проф. Коломієць Г.М. На форумі під час двох сесій було представлено доповіді представника Світового банку в країнах Європи та Центральної Азії др. Йоганнеса Кеттля стосовно європейської інтеграційної моделі, властивих їй переваг та можливостей для України, генерального директора Індустріальної молочної компанії, президента асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» др. Олександра Лисиці з проблеми інтеграції національного агробізнесу. Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юрій Сапронов зазначив, що пріоритетними для Харківського регіону в контексті євроінтеграційних процесів є сільське господарство і IT-галузь. Доповіді викликали жваву дискусію.

Про основні наслідки приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС для економіки Харківського регіону йшлося у Харкові за «круглим столом» у Інформаційному центрі Європейського союзу, для участі в якому були запрошені завідувач кафедри д.е.н., проф. Коломієць Г.М. і к.е.н. доц. Беренда С.В.

 

 

7 жовтня 2013 р. 

Пройшов науково-методологічний семінар та тренінг з підготовки наукових досліджень для опублікування в періодичних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних.

Cемінар проводила кафедра міжнародної економіки ХНУ імені В.Н. Каразіна спільно з кафедрою світової економіки Бєлгородського державного університету для широкого загалу науковців. Головний доповідач – д.г.н., професор кафедри світової економіки Бєлгородського державного університету РФ Московкін В.М.

  

19-28 червня 2013 р.

 

Успішно здійснено черговий проект закордонних подорожей по Західній Європі в рамках міжнародної загальноекономічної практики під керівництвом доц. Кім Т.І.! Практика проходила в наступних приймаючих організаціях: університет прикладних наук Інгольштадта, університет Людвіга Максиміліана Мюнхена, маркетинговий центр BMW-Welt, страхова компанія Allianz, знаменитий пивний ресторан "Hoffbrauchaus", старовинна пивоварня-ресторан Hacker - Pschorr, замковий комплекс Нойшваннштайн і Хоеншвангау.

 

 

До уваги абітурієнтів! Вступ до університету за новою спеціальністю «Консолідована інформація»

 

У зв’язку з ліцензуванням протокол №104 рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 року та Наказом Міністерства освіти і науки України № 2070-л від 04.06.2013 р. спеціальності специфічних категорій 8.18010015 "Консолідована інформація" об’являється набір студентів на навчання в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Для вступу на магістерську програму «Консолідована інформація» необхідно мати диплом бакалавра або спеціаліста або магістра будь-якого із напрямів і спеціальностей. Магістерська програма «Консолідована інформація» триває 1,5 роки. Після завершення програми студенти отримують диплом магістра-аналітика консолідованої міжнародної бізнес-інформації, консультанта з економічних питань.

 

12 квітня 2013

 

Шокало Ксенія, Фомін Олександр (4 курс), Гордієнко Дар’я, Липова Анастасія (3 курс) взяли участь та отримали перемогу у VII Стратегічних трансграничних дебатах «Міжнародна інтеграція та публічна дипломатія», які проходили 12 квітня 2013 року на базі НДУ «Белгородський державний університет», Росія. Вітаємо з перемогою!

 

 

 

 

 


30 березня 2013 року
відбулась Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інституційні зміни глобальної господарської системи» присвячена 80-річчю економічного факультету та 10 річчю кафедри міжнародної економіки, в якій прийняли участь 57 чоловік.

На пленарному засіданні виступили: Генеральний консул республіки Польща в Харкові Ян Гранат; доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна М.О. Мчедлов-Петросян; з доповіддю «Основні тенденції розвитку науки як інституту сучасної світогосподарської системи»; доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Г.М. Коломієць.

На секційному засіданні виступили 18 учасників з доповідями про основні результати магістерських досліджень.


КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ВІТАЄ
студентів – учасників 
конференції: 

 І місцеБірюкова Ганна, студентка гр. ЕМ-51  
ІІ місцеБрегман Джулія, студентка гр. ЕМ-52
ІІ місце
Крикун Дмитро, студент гр. ЕМ-51
ІІ місце – Тесленко Олександр, студент гр. ЕМ-51

 Номінація «За найкраще втілення теми конференції» - Сорокін Артур, ст. гр. ЕМ-51
Номінація «За практичну спрямованість дослідження» - Оніщенко Анастасія, ст. гр. ЕМ-51
Номінація «За інноваційну постанову проблеми» - Будрейко Микита, ст. гр. ЕМ-52
Номінація «За успішний науковий дебют» - Гордієнко Даря, ст. гр. ЕМ-31

 

Фото:

 

 

 

      
 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ВІТАЄ


студенток групи ЕМ-41

СМАХТІНУ ВАЛЕНТИНУ

ХАЛІЛАЄВУ ЕЛЬВІРУ,

які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», який відбувся 29 березня 2013 року у місті Полтава «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

 

 

      
 

 

Традиційне нагородження пам'ятними  медалями кращих випускників економічного факультету

Козуліна Владислава та Уляка Богдана


 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
Тесленко Олександр,
 Гончаренко Катерина,
Клименко Олександра

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Міжнародна економіка
Бірюкова Ганна

 

 

23.04.2012 в 9.55 ваудитории 1/12, г.Харков, ул. Мироносицкая,1,  корпус экономического факультета Харковского национального университета имени В.Н. Каразина 

СОСТОИТСЯ ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

ПРОФЕССОРА  КРИСТИАНА ДАУМА (Германия, Франкфурт Майн) 

НА ТЕМУ:

«ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ С ПОМОЩЬЮ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В ГОСУДАРСТВАХ НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ И США, УЧИТЫВАЯ РАСТУЩУЮ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ, КРЕДИТНЫХ РЫНКОВ И РЫНКА КАПИТАЛА»

 

 


КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ВІТАЄ

студентів 4-го курсу

ГОНЧАРЕНКО КАТЕРИНУ

БРЕГМАН ДЖУЛІЮ

КЛИМЕНКО ОЛЕКСАНДРУ

БІРЮКОВУ ГАННУ

ТЕСЛЕНКО ОЛЕКСАНДРА 

які стали переможцями

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

«Маркетинг, управління персоналом і економіка праці»,

який відбувся 30 березня 2012 року у місті Полтава

фотозвіт... 

 17 березня пройшла науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Глобальна господарська система: нові погрози та можливості».
  Організатори: кафедра міжнародної економіки

Запрошені учасники:

Карасьов В.Ю., лідер партії «Єдиний центр», директор Інституту глобальних стратегій.

Соболєв В.М. доктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Камишанченко О.М., д.п.н., професор, завідувач кафедри світової економіки економічного факультету Белгородського державного університету

 

 

архів новин


 
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна