Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

     Завідувач кафедри 
 

Соболєв Володимир Михайлович 


Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: Макроекономічне прогнозування, Прогнозування соціально-економічних процесів, Макроекономічний аналіз, Економічна компаративістика, англомовні курси «Economics» та «Industrial economics»

Наукові інтереси: Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації, Інституціональні чинники ринкової трансформації економіки

Профіль в Google Scholar -

 

 

 

 

     Професорсько-викладацький склад 
 
Бережний Євгеній Борисович    

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Теорія і історія обліку та оподаткування, Облік у банках, Фінансовий контроль, Контроль в бюджетних установах, Внутрішньогосподарський контроль

Наукові інтереси: Організація контролю аудиту підприємницької діяльності 

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-26номер контактного телефону  057 707 53 31адреса корпоративної електронної пошти  e.berezhnoy@karazin.ua
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
 

   

Глушач Юлія Станіславівна

 

Посада: старший викладач 

Навчальні курси:
 Бухгалтерський облік, Звітність підприємства, Аудит, Облік у зарубіжних країнах

Наукові інтереси: Аналіз фінансової звітності

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька 1, 
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  ysglushach@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar    

 


 

   
   

Кущенко Олена Іванівна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

Навчальні курси: Бізнес статистика, Статистика ринку товарів, Статистика, Статистика туризму, Статистичне забезпечення управління, Організація статистичних спостережень

Наукові інтереси:  Статистичний аспект сучасних бізнес - процесів в економіці України 

Контактна інформація: 
поштова адреса (індекс,  місто, вулиця, будинок): 61057, місто Харків, вул. Мироносицька 1,
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти: o.kushchenko@karazin.ua 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

 
   

Косата Інна Анатоліївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук 

Навчальні курси: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Облік і аудит, Організація бухгалтерського обліку, Облік і оподаткування на підприємствах торгівлі і громадського харчування.

Наукові інтереси: Проблеми обліку та оподаткування на підприємствах різних видів діяльності

Контактна інформація: 
поштова адреса (індекс,  місто, вулиця, будинок): 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  ikosata@karazin.u

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Корепанов Олексій Сергійович


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

Навчальні курси: Прикладна економетрика, Моделювання та прогнозування, Сучасні методи прогнозування бізнес-процесів, Методи класифікації багатомірних спостережень в статистиці, Статистика.

Наукові інтереси: Моделювання та прогнозування (застосування сучасних економіко-статистичних методів) динаміки розвитку ринків.

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  o.s.korepanov@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

   
Корепанов Георгій Сергійович 
 

Науковий ступінь вчене звання: Кандидат економічних наук

Наукові інтереси: Статистичне моделювання та прогнозування, інвестування.

Навчальні курси: Статистика інформаційно-комунікаційних технологій, Прогнозні комерційні розрахунки на основі нечітких даних, Статистичний аналіз нечислової інформації, Статистичні бази даних Статистика.

Контактна інформація:
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти g.s.korepanov@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

 

 

 

   

Лазебник Юлія Олександрівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук 

Навчальні курси: Організація вибіркових обстежень, Система національних рахунків, Методологія і організація національного рахівництва, Соціально-економічна статистика, Статистика сільського господарства

Наукові інтереси: Системний аналіз соціально-економічних явищ і процесів, моніторинг ринкової кон'юнктури з використання сучасних економіко-статистичних методів і моделей.

Контактна інформація
поштова адреса (індекс,  місто, вулиця, будинок): 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти:  y.a.lazebnyk@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Назарова Олександра Юріївна 


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук,  доцент

Навчальні курси: Економічна статистика, Демографічна статистика, Статистика ринку послуг, Статистика підприємств, Фінансово-банківська статистика

Наукові інтереси:  Статистичне вивчення демографічних процесів у світі та Україні, Дослідження проблем розвитку ринків послуг.

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  aunazarova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

   

Пономарьова Тетяна Володимирівна


Посада: доцент 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Статистика, Облік і звітність в оподаткуванні, Статистика оподаткування, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.

Наукові інтереси:  Використання статистичних методів у бізнесі, фінансах та менеджменті, Облік і оподаткування.

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-26
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  tvponomareva@karazin.ua
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
   

Розіт Тетяна Володимирівна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук доцент

Навчальні курси: Бухгалтерський облік, Управлінський облік, Облік  і оподаткування суб’єктів  малого бізнесу, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Облік та оподаткування за видами економічної діяльності

Наукові інтереси: Облікове забезпечення управління підприємством, стандартизація обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  tvrozit@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar


 
 

Cлюніна Тетяна Леонідівна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Аудит, Методика внутрішнього аудиту, Організація системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг, Організація та методика податкового контролю, Облік і звітність у бюджетних установах

Наукові інтереси: Розвиток аудиту в Україні та світі, Адміністрування податків

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька,1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  tslunina@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Чала Тетяна Георгіївна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Економіко-статистичні методи дослідження кон’юнктури ринку, Регіональна статистика, Статистика видів економічної діяльності, Статистика

Наукові інтереси: Дослідження регіональної кон’юнктури ринку з використанням сучасних економіко-статистичних методів.

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька,1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  t.g.chala@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar:

 
   
Черненко Дарина Ігорівна 
 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Навчальні курси: Медична статистика, Економіко-статистичні методи дослідження кон’юнктури ринку, Статистика

Наукові інтереси: Економіко-статистичне дослідження кон’юнктури ринку, ринок медичних послуг.

Контактна інформація
поштова адреса (індекс,  місто, вулиця, будинок): 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, ,1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  d.i.chernenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar: 

   

Чуприна Олена Анатоліївна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Економічний аналіз, Макроекономічний наліз, Аналіз економіки України з використанням СНР, Фінансовий аналіз

Наукові інтереси: Статистичне дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України. Теорія та практика аналізу діяльності підприємстваМакроекономічний аналіз

Контактна інформація: 
поштова адреса: 61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1
номер контактного телефону  057 707 53 31
адреса корпоративної електронної пошти  eachuprina@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

 

   

 

 


 

   

 

     Аспіранти
 

 

 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна