Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

    Завідувач кафедри

 
Меркулова Тамара Вікторівна

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: Моделювання економіки; Податки та податкова політика; Моделі економічної динаміки; Економічний ризик та методи його вимірювання; Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень

Наукові інтереси:
 поведінкова та експериментальна економіка, інституціональна економіка, оподаткування, нерівність та економічне зростання ідготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ORCID
ResearchGate

Email: tamara.merkulova@karazin.ua

 

 

    Професорсько-викладацький склад

 

 

Михайленко Віталій Григорович
   

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент


Навчальні курси: Лінійна алгебра, Вища математика

Наукові інтереси: 
моделювання економічних процесів  


 
     
Янцевич Артем  Артемович
   

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання:  професор, доктор фізико-математичних наук

Навчальні курси:  Прикладні задачі моделювання економічних процесів; Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі; Актуарні розрахунки

Наукові інтереси:
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
 

Email: artem.a.yantsevych@karazin.ua


 
     
Біткова Тетяна Вікторівна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

Навчальні курси: Імітаційне моделювання, Моделювання економіки, Дискретне моделювання, Моделювання ланцюгів постачань

Наукові інтереси: Імітаційне моделювання, Метод системної динаміки, Математичне
та комп'ютерне моделювання
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
 

Email: tbitkova@karazin.ua 


 
Забуга Сергій Іванович
   

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

Навчальні курси:  Вища математика, Теорія ймовірностей та МС, Оптимізаційні методи та моделі,Дослідження операцій

Наукові інтереси: оптимізаційні  економіко-математичні моделі
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
ORCID 

 

Email: sergey.zabuga@karazin.ua 

 
     
Зубова Віталіна Вікторівна
   

Посада: Викладач


Науковий ступінь, вчене звання: 

 

Навчальні курси:  Економетрика; Оптимізаційні методи та моделі; Економетрика і моделювання економічної динаміки; Економічний ризик та методи його вимірювання

Наукові інтереси: теорія матчингу, когнітивне моделювання, моделювання економічних процесів, управління ризиками

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
ResearchGate
ORCID 

Email: vitalina.zubova@gmail.com

 

 

 

     
Лубенець Сергій Васильович 
    Посада: доцент


Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент
Навчальні курси:  Економетрика;Інформаційні системи та технології в управлінні; Прогнозування соціально-економічних процесів

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

ResearchGate
ORCID

 

  
Ковпак Эльвира Александровна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

 

Навчальні курси:  Прикладна економетрика; Організаційне проектування; Актуарні розрахунки

Наукові інтереси: моделювання бізнес-процесів в економіці, прогнозування соціально-економічних процесів, економетрика, зелена економіка, інвестиційний аналіз 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
ResearchGate
ORCID 

Email: elvira.kovpak@karazin.ua 

 

 


     
Кононова Катерина Юріївна
 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент  

 

Навчальні курси:  Економічна кібернетика; Методи прийняття рішень; Інтелектуальні системи аналізу даних; Менеджмент проектів; Теорія масового обслуговування

Наукові інтереси: еволюційна економіка, інформаційне суспільство, 
аналіз даних, мультиагентне моделювання 
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
ORCID 
 

 

Email: kateryna.kononova@karazin.ua 

     

   
     
Назаренко Наталія Валентинівна
   

Посада: Викладач

Науковий ступінь, вчене звання: 

Навчальні курси: Оптимізаційні методи та моделі; Вища математика

Наукові інтереси: екологічна економіка, економіка природних ресурсів

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
ResearchGate
ORCID 

Email: natalia.nazarenko@karazin.ua 

 


     
Ніколаєва   Олена   Георгіївна
   

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Навчальні курси:  Математичні  моделі трансформ. економ., Прогнозування соц.-ек. процесів

 


     
Гузненков Юрій Георгиевич
    Посада: старший викладач

Навчальні курси: Інформатика; Оптимізаційні методи та моделі; Управління ризиками; Програмні оболонки і пакети 

Наукові інтереси: інформаційні системи в економіці, ризикологія

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
ORCID 

 

     
Акулов Микола Вікторович
    Посада: доцент

Навчальні курси: Прикладні задачі моделювання економічних процесів; Сучасні технології моделювання економічних процесів 

Наукові інтереси: 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
ResearchGate
ORCID

Email: akulov.nikolay@gmail.com 

     
Акулова Ганна Вікторівна
  Посада: старший викладач

Навчальні курси: Інформаційний бізнес; Е-комерція; Web-програмування

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

ResearchGate
ORCID

Email: akulova.anna@gmail.com 

     
Мороз Катерина Вікторівна
    Посада: старший викладач

Навчальні курси: Системний аналіз; Моделювання економіки; Моделі економічної динаміки 

Наукові інтереси: моделі економічного зростання, фінансова математика

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
ORCID 

Email: katerina_ne@ukr.net

     
Петрова Анжела Юріївна 
   

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук 

Навчальні курси: Спеціальні розділи з вищої математики, Економетрика

Наукові інтереси:  моделювання нестаціонарних векторних випадкових процесів

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
ORCID 


Тітомир Олена Сергіївна
      

Посада: викладач

Навчальні курси:  Менеджмент проектів; Податки та податкова політика; Інтелектуальная власність

Наукові інтереси: моделювання дифузії інновацій, зелена економіка, управління проектами, оподаткування

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 
ResearchGate
ORCID 

Email: elena.titomir@karazin.ua    Аспіранти

 
 

 

   

Максимов  Михайло  Сергійович

 

Аспірант 3-го року навчання, викладач
Навчальні курси:  Навчальна практика
Наукові інтереси:  малий бізнес, моделі прийняття рішень, поведінкова економіка
ResearchGate


   
Дек Антон Олегович
Аспірант 1-го року навчання, викладач
Навчальні курси:  Економічна кібернетика
Наукові інтереси:  поведінкова економіка, прогнозування часових рядів, нейронні мережі
ResearchGate
Email: dek@karazin.ua

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна