Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Наука

 

16 березня 2016 року 
на кафедрі міжнародної економіки та світового господарства була проведена наукова секція
«СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСИМЕТРІЇ»

у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених  
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

Серед студентів призові місця за найкращі доповіді одержали:

1 місце Соколан Д.С., студентка 3 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Тема доповіді: «Особливості розвитку міжнародної економічної інтеграції у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

2 місце  Кухарь Е.І., студентка 3 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  Тема доповіді: «Асиметрії міжнародної міграції як фактор дестабілізації світової економіки».

2 місцеМарченко А.Г., Мухортова К.С., студентки 3 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Тема доповіді:  «ТНК як рушійна сила глобалізації».

3 місце Орлов В.В., студент 4 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Тема доповіді:  «Сучасні наслідки міграції робочої сили для країн-донорів».

3 місце Потапенко С.О., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Тема доповіді:«Сучасні тенденції розвитку світового ринку аутсорсингових послуг».

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ СЕМІНАРІВ КАФЕДРИ на 2015-2016 навчальний рік


17 березня 2015 року
на кафедрі міжнародної економіки та світового господарства була проведена
наукова секція
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПАРАДИГМІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СУСПІЛЬСТВА»
у межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
«ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ:

Человекоразмерность мирового хозяйства как формат выхода из глобального кризиса
Задорожный Г.В.,  д.э.н., профессор, заведующий кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Прямі іноземні інвестиції в сфері транснаціональних корпорацій
Бічевін М.В., студент 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Задорожна О.Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ринок реклами як частина економічної системи і механізми його впливу на споживчий попит
Геворкян К.Е., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Задорожна О.Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків в «старих» країнах ЄС
Єгупов Я.В., студент 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Шуба О.А., к.г.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Правовые основы занятости в Германии, Великобритании и Украине
Исаева А.А., студентка 5 курса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Ким Т.И., к.э.н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Тенденции международной миграции рабочей силы в условиях глобализации
Кутепова А., студентка 3 курсу Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Ковтун Т.Д., ст. преподаватель кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Двосторонні відносини України та Чеської Республіки
Зельцер І.І., студент 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Беренда С.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Современные тенденции глобальной интеллектуальной миграции и их влияние на трудовой потенциал национальной экономики

Кухарь Э.И., студентка 2 курса, Соколан Д.С., студентка 2 курса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Дидорчук И.Л., ст. преподаватель кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Світові моделі організації планування підприємств корпоративного типу
Липова А.С., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Галуцьких Н.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Мировые потоки прямых иностранных инвестиций: глобальные и региональные тенденции
Метелев Н.М., студент 5 курса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Галуцких Н.А., к.э.н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Капіталістична парадигма системи резервних валют
Михайленко К.М., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Научный руководитель: Шуба О.А., к.г.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Флуктуація платіжного балансу України
Олійник О.І., студент 5 курсу Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Науковий керівник: Дуна Н.Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Інституціонально-культурні основи та результати функціонування національної інноваційної системи США та Японії в умовах глобалізації
Осадчук М.О., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Дуна Н.Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Принципи боргової політики держави в умовах глобальної нестабільності
Порохняк Н.В., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Галуцьких Н.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Інтеграція економіки України в світове господарство в рамках членства СОТ
Шконда В.В., студент 3 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Беренда С.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Вопрос о цивилизационной идентичности Украины в условиях глобализации
Хрипунова Д.М., студентка 5 курсу Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Задорожный Г.В., д.э.н., профессор кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Боргова криза в Греції: причини, розвиток та шляхи подолання
Юхновець Т.І., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Ковтун Т.Д., ст. викладач кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Специфіка управління людськими ресурсами у світовому господарстві в умовах глобальної кризи
Багрич І.І., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Задорожна О.Г., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Глобалістика, як доленосна наука про стратегії розв’язання сучасних глобальних систем
Свіденська М.С., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Задорожний Г.В., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Економічна практика застосування ТРІПС: позитивні і негативні аспекти для України
Гонтаренко Л.А., студентка 5 курсу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Науковий керівник: Беренда С.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Международные экономические санкции в современном глобализирующемся мире
Куценко А.С., студент 5 курса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Беренда С.В., к.э.н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Влияние социокультурных факторов (мягкой составляющей) на современное развитие Китая в условиях глобального мира
Цун Ци, студентка 5 курса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Задорожная О.Г., к.э.н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Роль КНР в экономической интеграции стран Юго-Восточной Азии
Чень Ченюй, студентка 5 курса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Научный руководитель: Беренда С.В., к.э.н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

 
 
 

 

   

 

 

2 грудня 2014 року

на кафедрі міжнародної економіки та світового господарства відбулася 
щорічна VIII науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках»
з міжнародною участю

 

У роботі конференції взяли участь:

Пан Максіміліан Дьонер, лектор DAAD в Україні (Німеччина) 

Пан Маріус Піррінгер, керівник відділу маркетингу та відділу міжнародних зв’язків групи  «KROK LLC» (Німеччина) 

Разуваєв Андрій Іванович, менеджер Науковоікувального фітоцентру «Авіценна» 

Бородкін Дмитро Миколайович, начальник відділу ЗЕД, ТОВ Виробнича фірма «Полімер» 

Метою конференції було визначення перспектив реалізації стратегій міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств в сучасних умовах.

На конференції серед іншого були обговорені:
- Вимоги міжнародного економічного середовища до українських експортерів
- Сучасні тенденції відновлення та проблеми реалізації конкурентних переваг вітчизняних підприємств
- Перспективи виведення продукції виробників Харківського регіону на європейські ринки
- Співпраця та взаємодія вищої освіти та бізнесу: реальність та обмін досвідом

 

 

 

 

21 березня 2014

Відбулася науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Метаморфози світової економіки в умовах інформаційної глобалізації» з міжнародною участю.

На конференції обговорювалися такі питання, як:
-   Нова економіка: реальність і/чи віртуальність
-   Інформаційне глобальне господарство: траєкторії розвитку
-   Розвиток Харківщини в сучасних умовах: виклики інформглобалізації
-   Господарчі ризики євроінтеграційного вектору України

На конференції з доповідями виступили:

-  Коломієць Г.М. – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ХНУ імені В.Н. Каразіна;
-  Резніков В.В. – к.е.н., доцент, начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної       державної адміністрації
-  Рогач О.В. – голова правління Товариства аналітиків і професіоналів конкурентної розвідки SA&CIP
студенти кафедри міжнародної економіки.

Серед студентів призові місця та перемогу у номінаціях одержали:
1 місце – Шокало Ксенія
2 місце – Назаренко Дмитро 
3 місце – Кондратенко Дар’я 

Номінація «За актуальність дослідження» - Топал Тетяна
Номінація «За активну участь в науковій дискусії» - Курочка Ярослав
Номінація «За практичну спрямованість дослідження» - Ріпа Юлія
Номінація «За інноваційну постановку проблеми» - Балицька Юлія 

 


 

 

 

17 грудня 2013

Відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках».  У рамках заходу студенти презентували власні бізнес-проекти.

Участь у заході взяли:
- заступник директора Центру міжнародної освіти В. Груцяк;
- начальник відділу міжнародних програм та академічної мобільності Ю. Маханьова;
- генеральний директор інжинірингової компанії «Золотий переріз» І. Єфанов;
- фінансовий директор фірми «Кочетова» О. Кочетова;
- старший державний ревізор-інспектор Міністерства доходів і зборів України А. Міхралієв;
- викладачі та студенти кафедри.


 

 

Колективом кафедри міжнародної економіки підготовлена та видана монографія «Китай: опыт сопряжения глобальных и национальных институциональных трансформаций в «посткризисе», 2013 р., 332 с.

На економічному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна видана колективна монографія «Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку України», присвячена 80-ти річчю економічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

 

 

 

 

  

 

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна