Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Фінанси, банківська справа та страхування

Інформація про конкурсну пропозицію

  072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр): Фінанси, банківська справа та страхування
 

Стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма

 

Навчальний план

Робочі навчальні плани

  Випускова кафедра
Розклад занять
Графік консультацій викладачів
Інформаційний пакет
Навчально-методичне забезпечення

 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр): Фінанси, банківська справа та страхування
Навчальний план і робочі програми дисциплін за курсами підготовки

 


         
Навчальна дисципліна     Викладач    
Історія України        Семененко В.І.    
Іноземна мова  

Ізотова Л.І.

   
Cистемний аналіз   Даніч В.М.    
Політична економія   Чатченко Т.В.    
Інформатика  

Дячек О.Ю.

   
Мікроекономіка   Дмитренко О.В.    
Вища математика   Когут Є.О.    
Основи підприємництва   Максимов М.С.    
Господарське право  

Хмелькова І.В.

   
Історія економіки та економічної думки   Давидова І.А.    
Історія фінансової науки   Загорська Д.М.    
         
Навчальна дисципліна     Викладач    
Іноземна мова     Ізотова Л.І.    
Філософія     Храброва О.В.    
Макроекономіка     Микитась В.В.    
Оптимізаційні методи і моделі    

Забуга С.І.

   
Економіка суб'єктів господарювання     Бабич С.М.    
Менеджмент     Лаптєв В.Г.    
Гроші і кредит     Глущенко В.В.    
Статистика     Чала Т.Г.    
Економетрика   Петрова А.Ю.    
Теорія ймовірностей та математична статистика     Янцевич А.А.    
Міжфакультетські дисципліни
  університет    
           
Навчальна дисципліна     Викладач    
Іноземна мова за фахом     Касьянова В.Г.    
Бухгалтерський облік
  Косата І.А.    
Страхування     Загорська Д.М.    
Фінанси   Глущенко А.С.    
Банківська система     Дорошенко Н.О.    
Інвестування     Гребенюк Н.О.    
Міжнародна економіка  

Лаптєв В.Г.

   
Маркетинг   Коломієць Г.М.    
Банківські  операції     Дорошенко О.Г.    
Страхові послуги     Нечипорук Л.В.    
Грошово-кредитна політика   Дорошенко Н.О.    
Логістика   Сукрушева А.О.    
Міжфакультетські дисципліни   університет    
           
Навчальна дисципліна     Викладач    
Бюджетна система   Пантелєєв В.П.    
Податкова система   Ткаченко С.О.    
Фінансовий ринок   Глущенко О.В.    
Управління ризиками   Коломієць Г.М.    
Небанківські грошово-кредитні операції   Дорошенко Н.О.    
Фінансовий аналіз   Гребенюк Н.О.    
Фінансовий облік у банках   Лєщина Ю.В.    
Аналіз банківської діяльності   Гребенюк Н.О.    
Цінні папери та фондовий ринок     Давидов О.І.    
Бюджетний менеджмент, облік  і звітність     Пантелєєв В.П.    
Ознайомчо-економічна практика     Гребенюк Н.О.    
Імітаційна практика   Бабич С.М.    
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна