Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Облік і оподаткування

Інформація про конкурсну пропозицію

  071 Облік і оподаткування (бакалавр): Облік і оподаткування
 

Стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма

 

Навчальний план

Робочі навчальні плани

  Випускова кафедра
Розклад занять
Графік консультацій викладачів
Інформаційний пакет
Навчально-методичне забезпечення

 

  071 Облік і оподаткування (бакалавр): Облік і оподаткування
Навчальний план і робочі програми дисциплін за курсами підготовки

 


         
Навчальна дисципліна     Викладач    
Історія України        Семененко В.І.    
Іноземна мова   Олійник Н.А.    
Політична економія   Соболєв В. М.    
Інформатика  

Дьячкова О.В.

   
Макроекономіка та макроекономічна політика   Соболєв В. М.    
Вища математика   Забуга С.І.    
Основи наукових досліджень   Пономарьова Т.В.    
Податкові системи зарубіжних країн   Глушач Ю.С.    
Професійні стандарти діяльності бухгалтера і аудитора   Слюніна Т.Л.    
Психологія  

Кряж І.В.

   
         
Навчальна дисципліна     Викладач    
Іноземна мова     Олійник Н.А.    
Філософія     Левчук В.Г.    
Мікроекономіка   Давидов Д.С.    
Історія економіки та економічної думки     Давидова І.А.    
Економіко-математичні методи та моделі     Ніколаєва О.Г.    
Основи підприємництва та міжнародного бізнесу 
   

Назарова О.Ю.

   
Бухгалтерський облік     Глушач Ю.С.    
Менеджмент   Пуртов В.Ф.    
Фінанси та кредит     Лаврик О.Л.    
Статистика     Назарова О.Ю.    
Теорія ймовірності і математична статистика   Янцевич А.А.    
Риторика і презентація   Попова Н.В.    
Міжфакультетські дисципліни
  університет    
           
Навчальна дисципліна     Викладач    
Іноземна мова за фахом     Олійник Н.А.    
Маркетинг
  Коломієць Г. М.    
Інвестування     Соболєв В. М.    
Міжнародна економіка     Лаптєв В.Г.    
Макроекономічний аналіз     Чуприна О.А.    
Податкова статистика   Назарова О.Ю.    
Економічний аналіз  

Чуприна О.А.

   
Фінансовий облік-1,2   Косата І.А.    
Оподаткування     Пономарьова Т.В.    
Організація та методика податкового контролю 1     Слюніна Т.Л.    
Облік і оподаткування субєктів малого бізнесу   Розіт Т.В.    
Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні   Іващенко П.О.    
Міжфакультетські дисципліни   університет    
           
Навчальна дисципліна     Викладач    
Облік і звітність у бюджетних установах   Слюніна Т.Л.    
Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні   Пономарьова Т.В.    
Аудит за міжнародними стандартами  1     Слюніна Т.Л.    
Облік та оподаткування за видами економічної діяльності   Розіт Т.В.    
Облік у зарубіжних країнах   Глушач Ю.С.    
Фінансовий контроль   Бережний Є.Б.    
Облік і оподаткування у торгівлі та громадському харчуванні   Косата І.А.    
Управління ризиками   Коломієць Г. М.    
Фінансова та статистична звітність підприємств   Глушач Ю.С.    
Виробнича практика     підприємства    
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна