Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

 Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 051 Економічна кібернетика, 051 Прикладна економіка

 

НМКД на сайті кафедри: http://www.cyber.kharkov.ua/

Робочі програми навчальних дисциплін

Актуарні розрахунки   
- Вища математика (бакалавр) 
Вища математика (магістр)
Господарське право (бакалавр)  
Господарське право (магістр) 
Дискретне моделювання (бакалавр) 
Дискретне моделювання (магістр) 
Економетрика (бакалавр)  
Економетрика (магістр)  
Е-комерція 
Економіко-математичне моделювання 
Економіко-математичні методи та моделі
Економічна кібернетика (бакалавр)  
Економічна кібернетика (магістр) 
Економічний ризик та методи його вимірювання 
Імітаційне моделювання (бакалавр) 
Імітаційне моделювання (магістр) 
Інтелектуальні системи аналізу даних (бакалавр) 
Інтелектуальні системи аналізу даних (магістр) 
Інформатика 
Інформаційний бізнес   
Інформаційні системи і технології в управлінні (бакалавр)  
Інформаційні системи і технології в управлінні (магістр) 
 
 
- Математичні методи і моделі ринкової економіки  
Менеджмент проектів (бакалавр)  
 
 
Менеджмент проектів (магістр)  
- Методи прийняття рішень
  
Методологія досліджень соціально-економічних процесів  
Моделювання економіки (бакалавр) 
Моделювання економіки (магістр)
Моделювання економічної динаміки (бакалавр)  
Моделювання економічної динаміки (магістр) 
Моделювання ланцюгів постачань 
Оптимізаційні методи та моделі
  
Податки та податкова політика  
Прикладна економетрика І 
Прикладна економетрика ІІ 
Прогнозування соціально-економічних процесів

Програмні оболонки та пакети
  
Світова економіка і глобалізація 
Спеціальні розділи з вищої математики 
Сучасні економічні теорії

Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія ігор 

 

НМКД на сайті кафедри:
ОПП "Економічна кібернетика" http://www.cyber.kharkov.ua/page-bachelor-cyb.html
ООП "Прикладна економіка" http://www.cyber.kharkov.ua/page-master-app.html

 

Навчально-методичні посібники

Інформатика 
Інформаційний бізнес   
Інформаційні системи і технології в управлінні: тестові завдання

 

Практична підготовка

Програма виробничої (ознайомчої) практики
Програма виробничої практики з економічної кібернетики
Програма виробничої та переддипломної практики
- Дипломна робота магістра: методичні вказівки

Атестація

- Атестаційний іспит з економічної кібернетики (бакалавр)
- Атестаційний іспит з прикладної економіки (магістр)

 

Форми контролю знань

Господарське право: критерії оцінки
Господарське право: питання до заліку  

Господарське право: зразок залік.завдання  
Дискретне моделювання: критерії оцінки  
Економетрика: контр.робота
Е-комерція: питання до іспиту  
Е-комерція: критерії оцінки
Імітаційне моделювання: критерії оцінки  
Інтелектуальні системи аналізу даних: критерії оцінки  
Інформатика: зразок екз.білета
Інформаційні системи і технології в управлінні: критерії оцінки
Інформаційні системи і технології в управлінні: питання до іспиту
Менеджмент проектів: критерії оцінки  
Менеджмент проектів:питання до іспиту      
Менеджмент проектів: залікове завдання
- Моделювання економіки: критерії оцінки 
Моделювання ланцюгів постачань: критерії оцінки
Податки та податкова політика: критерії оцінки 
Податки та податкова політика: питання до заліку  
Податки та податкова політика: залікове завдання
  
Прикладна економетрика І: контр.робота  
Прикладна економетрика ІІ: екзам.робота 
Прикладна економетрика ІІ: контр.робота 
Прогнозування економічних процесів: критерії оцінки

Прогнозування економічних процесів: тестові завдання  
Програмні оболонки та пакети: зразок залік.роботи 
 

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна