Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

 Кафедра міжнародної економіки та світового господарства (бакалавр, магістр)

 Освітня програма: 051 Міжнародна економіка

 

НМКД на сайті кафедри: http://me.econom.kharkov.ua/

 

Робочі програми навчальних дисциплін

 

- Глобальна економіка
- Глобальні проблеми людства
- Європейська економічна та валютна інтеграція
Економіка зарубіжних країн
Компаративістика національних податкових систем
Корпоративні фінанси

- Креативний та крос-культурний менеджмент
 
- Макроекономіка світогосподарських процесів
Методологія наукових економічних досліджень
Міжнародна економіка (4 сем.)
Міжнародна економіка (5 сем.) 
Міжнародна економіка (6 сем.) 
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародна торгівля товарами та послугами
Міжнародна ціннісна конкуренція та глобальні тренди розвитку
Міжнародні логістичні операції 
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Міжнародні фінанси
Міжнародний бізнес в умовах глобалізації
Міжнародний економічний аналіз
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
Мікроекономіка глобалізації
Національна економіка і неодирижизм 
Облік та аудит у зарубіжних країнах
Політична економія і основи ринкової економіки
- Регіональна економіка 
Трансперсональна психологія і людський розвиток в умовах глобалізації
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці
Фінансоміка
 

Навчально-методичні посібники

- Глобальні проблеми людства: методичні вказівки
Європейська економічна та валютна інтеграція: метод.вказівки
Економіка зарубіжних країн: курсова робота

Корпоративні фінанси: конспект лекцій

Макроекономіка світогосподарських процесів: практикум
Міжнародна економіка: метод.вказівки до контр.робіт 

Міжнародні логістичні операції: метод.вказівки 
Міжнародні фінанси: конспект лекцій 

- Міжнародний бізнес в умовах глобалізації: метод.вказівки 
- Міжнародний менеджмент: метод.вказівки 
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: конспект лекцій

Фінансоміка: практикум

 

 

Практична підготовка

Програма міжнародної загальноекономічної виробничої практики 

Програма комплексної фахової практики з міжнародного бізнесу

- Програма переддипломної практики

Атестація

- Атестаційний іспит з міжнародної економіки (бакалавр)
Атестаційний іспит з міжнародної економіки (магістр)
- Тематика дипломних робіт з міжнародної економіки (магістр)   

 

Форми контролю знань

Економіка зарубіжних країн: питання до іспиту
Економіка зарубіжних країн: зразок екз.білету
Корпоративні фінанси: зразок екз.білета
Корпоративні фінанси: тестові завдання
- Креативний та крос-культурний менеджмент: зразок екз. білета
 
Макроекономіка світогосподарських процесів: тестові завдання
Макроекономіка світогосподарських процесів: контрольні питання
 
Методологія наукових економічних досліджень: зразок екз білета
Міжнародна економіка: зразок екз.білета 
Міжнародна економіка: залікова робота 
Міжнародна економічна діяльність України: зразок екз.білета
Міжнародні фінанси: зразок екз.білета 
Міжнародні фінанси: тестові завдання
Міжнародні фінанси: зразок розрах.-аналіт.завдання
Міжнародний маркетинг: зразок екз.білета
Міжнародний маркетинг: тестові завдання
- Регіональна економіка: зразок екз.білета 
- Управління міжнародною конкур-стю: питання до заліку
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: зразок екз.білета
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: тестові завдання 
Фінансова безпека компанії і корпоративний контроль в глобальній економіці: приклад розрах.-аналіт.завдання
Фінансоміка: поточний контроль

 
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна