Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

 Кафедра міжнародної економіки та світового господарства (бакалавр, магістр)

 Освітня програма: 051 Міжнародна економіка

 

Відповідно до п. 5.2.5 Положення про організацію освітнього процесу  в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 25.06.2018 р., протокол № 7 та введеного в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 10.07.2018 р., комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (навчально-методичний комплекс дисципліни - НМКД) містить:

  • робочу програму навчальної дисципліни;

  • навчальний контент (конспект або розширений план лекцій) (у друкованому або електронному виді);

  • плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи;

  • питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни;

  • завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт).

 

 

НМКД розміщено на Гугл диск


 
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна