Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 072 Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція, 072 Публічні фінанси, 073 Управління фінансово-економічною безпекою

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Навчально-методичні комплекси дисциплін розміщено на https://drive.google.com/drive/folders/1_3pTb4BB2o6L3SYgQ7vz_

mDH8LfRRHVK?usp=sharing

- Аналіз банківської діяльності  
Банківська система   
Банківські операції
Банківські ризики 
Банківський менеджмент
- Бюджетний менеджмент, облік і звітність
Бюджетна система 
Господарське право
- Гроші і кредит

Грошово-кредитна система зарубіжних країн 
Грошово-кредитна політика
 - Інвестиційний аналіз

- Інвестування
- Інтелектуальна власність
 - Історія фінансової науки
 - Міжнародні розрахунки і валютні операції
- Небанківські грошово-кредитні операції
- Операції з цінними паперами
Організація та управління фін.-ек. безпекою 
Податки та податкова політика
Податкова система 
Соціальне страхування
Страхові послуги 
- Страховий менеджмент
- Страхування банківської діяльності
- Страхування
- Управління вартістю підприємств (075)
Управління вартістю підприємств (073) 
- Управління фінансовою санацією підприємства  
-Фінанси

Фінанси і кредит 
Фінанси місцевого самоврядування
 Фінансове право
 - Фінансовий аналіз

Цінні папери та фондовий ринок (072)
- Цінні папери та фондовий ринок (051)


 

Навчально-методичні посібники

Навчально-методичні комплекси дисциплін розміщено на https://drive.google.com/drive/folders/1_3pTb4BB2o6L3SYgQ7vz_

mDH8LfRRHVK?usp=sharing

Операції з цінними паперами: методичні рекомендації

 

 

Практична підготовка

Навчально-методичні комплекси дисциплін розміщено на https://drive.google.com/drive/folders/1_3pTb4BB2o6L3SYgQ7vz_mDH8LfRRHVK?usp=sharing

Програма ознайомчо-економічної практики 
Програма переддипломної практики з фінансів, банківської справи та страхування

Атестація

 - Програма комплексного атестаційного екзамену за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалавр)

 - Критерії оцінювання знань з комплексного атестаційного екзамену за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалавр)

Форми контролю знань


- Аналіз банківської діяльності(зразок екз.білета)
Банківська система (зразок екз.білета)
Гроші і кредит 
(зразок екз.білета)
Інвестування (зразок екз.білета)
Небанківські грошово-кредитні операції
 
(зразок екз.білета)

- Операції з цінними паперами (питання до іспиту)
Операції з цінними паперами (зразок екз.білета)
- Операції з цінними паперами (тестові завдання)
Організація фінансової безпеки (зразок екз.білета)
Ф
інанси 
(зразок екз.білета)

Фінанси і кредит (зразок контр.завдання)

Фінанси місцевого самоврядування 
(зразок контр.завдання)
Небанківські грошово-кредитні операції
 
(зразок екз.білета)

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна