Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

 Кафедра економіки та менеджменту (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 073 Менеджмент організацій, 073 Менеджмент бізнес-процесів, 073 Бізнес-менеджмент, 073 Адміністративний менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування

 

Робочі програми навчальних дисциплін

 

Навчально-методичні комплекси дисциплін

розміщено на сайті кафедри:

http://economanagement.kh.ua/


- HR-менеджмент (бакалавр)
- HR-менеджмент (магістр)
Адміністративний менеджмент (бакалавр)
Адміністративний менеджмент (магістр) 
Антикризовий менеджмент (бакалавр)
Антикризовий менеджмент (магістр)
Бізнес-комунікації
- Бізнес-статистика 
Бізнес-стратегії 
Бюджетна система
Державна служба
Державне управління економікою 
- Європейська інтеграція 
- Е-бізнес та адміністрування
- Економіка суб'єктів господарювання
- Етика бізнеса
Інвестиційний менеджмент 
Інноваційна та інвестиційна діяльність
- Історія публічного управління
Історія та актуальні концепції менеджменту
- Консультаційний інжиніринг
- Контролінг і бюджетування
Креативний менеджмент 
Логістика
Менеджмент 
- Менеджмент інноваційного розвитку економічних систем
Менеджмент організацій
Менеджмент послуг
- Менеджмент у бізнесі 
Міжнародні розрахунки і валютні операції (бакалавр) 
Міжнародні розрахунки і валютні операції (магістр) 
- Прийняття управлінських рішень (бакалавр)
- Прийняття управлінських рішень (магістр)
Операційний менеджмент 
Прогнозування та соціально-економічне планування 
Публічне адміністрування 
- Публічна політика
Регіональна економіка 
Регіонально-адміністративний менеджмент 
Ринок праці та соціальне партнерство
- Тайм-менеджмент
Управління безпекою економічних систем
Управління проектами та програмами 
Управління складовими національного багатства
Управління якістю
- Управління соціальним і гуманітарним розвитком  
- Фінансовий аналіз 

 

   Навчально-методичні посібники                      

Навчально-методичні комплекси дисциплін

розміщено на сайті кафедри:

http://economanagement.kh.ua/

 

 

Практична підготовка

Навчально-методичні комплекси дисциплін

розміщено на сайті кафедри:

http://economanagement.kh.ua/


- Навчальна практика: Вступ до фаху: контр.завдання

- Навчальна практика: Вступ до фаху
- Програма виробничої практики з менеджменту
- Програма імітаційної практики з менеджменту
- Програма переддипломної практики з менеджменту

Атестація

- Атестаційний іспит з менеджменту (зразок екз.білета)
 - Атестаційний іспит з менеджменту (бакалавр)

 

Форми контролю знань

- HR-менеджмент (бакалавр): зразок екз.білета
 - HR-менеджмент (магістр): зразок екз.білета
- HR-менеджмент (бакалавр): поточний контроль
- HR-менеджмент (магістр): поточний контроль
- Бізнес-стратегії: зразок екз.білета
 - Державне управління економікою: зразок екз.білета
- Прийняття управлінських рішень: зразок екз.білета
- Регіональна економіка: зразок екз.білета
- Менеджмент організацій: зразок екз.білета
- Операційний менеджмент: зразок екз.білета
- Бізнес-комунікації: зразок екз.білета
- Е-бізнес та адміністрування: контрольна робота
- Антикризовий менеджмент: контрольна робота
- Бізнес-комунікації: контрольна робота
- Логістика: контрольна робота
- Прогнозування та соціально-економічне планування: контрольна робота
- Бізнес-стратегії: контрольна робота
- Бюджетна система: контрольна робота
- Державна служба: контрольна робота
- Управління безпекою економічних систем: контрольна робота
- Менеджмент організацій: контрольна робота
- Операційний менеджмент: контрольна робота

  


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна