Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 073 Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації, 075 Маркетинг, 075 Маркетинговий менеджмент, 075 Інформаційний маркетиг, реклама та зв`язки з громадськістю,  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

Робочі програми навчальних дисциплін

НМКД розміщено на сайті кафедри: 

https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed


- Адміністративний менеджмент
- Антикризове управління
Біржова діяльність
Бренд-менеджмент
Вступ до сучасного підприємництва
Громадянське суспільство
Громадські об’єднання та організації
- Європейська інтеграція
Економіка знань та інформаційне суспільство
- Економіка суб’єктів господарювання
Економіка та організація торгівлі
Економічна безпека підприємства
Інвестиційний менеджмент
Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницьких структур
Інноваційний менеджмент
Інформаційні системи та технології в бізнесі
Комерційна діяльність посередницьких підприємств
- Логістика
Маркетинг (075)
Маркетингова політика розподілу
Маркетинг промислового підприємства
Маркетингова товарна політика
Маркетингова цінова політика
- Маркетинговий менеджмент  
Маркетингові дослідження  
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Мерчандайзинг
Методологія наукових досліджень 
- Міжнародні кредитно-розр. та валютні операції 
Міжнародний бізнес
Міжнародний маркетинг  
- Міжнародний маркетинг (магістр) 
Операційний менеджмент
- Основи наукових досліджень 
Підприємницька діяльність 
Поведінка споживача
Проєктний менеджмент 
Регіональні об’єднання 
Рекламний менеджмент 
Ризик-менеджмент 
Самоменеджмент
Соціальна відповідальність
Статистика
Статистика ринку товарів та послуг 
Стратегічний маркетинг 
Тайм-менеджмент
Технології маркетингових досліджень
Тренінг "Інтернет-маркетинг"      
Тренінг "Web-комунікації"   
Тренінг "Техніка продажів"      
Управління конкурентоспроможністю підприємства       
- Управління персоналом
- Фінансовий маркетинг-менеджмент
- Цінні папери та фондовий ринок

 

 

Навчально-методичні посібники

НМКД розміщено на сайті кафедри: 

https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

 

- BUSINESS IN TOUCH Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Management of Risks in Marketing Management: educational and methodical discipline complex
Brand managment: reference lecture notes
Marketing research: methodological materials 
- International Marketing: lectures and practicum 
Адміністративний менеджмент: практикум
- Підприємництво: підручник
Адміністративний менеджмент
Економіка знань: практикум
Економіка знань: збірка тестів
Інфраструктура ринку товарів та послуг: практикум
Інфраструктура ринку товарів та послуг: збірка тестів
- Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки
- Корпоративне управління: методичні вказівки
Маркетинг виробничого підприємства: методичні вказівки
Маркетингова політика розподілу: методичні вказівки
Маркетингова цінова політика
- Маркетингові дослідження: курсова робота 
Маркетингові дослідження: методичний посібник 
Маркетинговий менеджмент: навч. посібник
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: курсова робота
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
- Методика викладання у вищій школі: методичні вказівки
Проєктний менеджмент
Тренінг «Організація стартапів»
- Соціальна відповідальність: конспект лекцій
Управління конкурентоспроможністю підприємства
- Стратегічний маркетинг: методичні вказівки
- Управління персоналом: методичні вказівки   

 

Дистанційні курси в системі змішаного навчання

 Спеціальність 073 Менеджмент

 Спеціальність 075 Маркетинг

 Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

Практична підготовка

НМКД розміщено на сайті кафедри: 

https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

 

- Положення про практики по кафедрі маркетингу, менеджменту та підприємництва
Програма виробничої практики з маркетингу
Програма виробничої практики з менеджменту
Програма виробничої практики з підприємництва
Інформаційні системи та інтернет-технології в бізнесі
Програма виробничої практики з систем інформаційних технологій
- Переддипломна практика з маркетингу 
Переддипломна практика з менеджменту  
- Переддипломна практика 
Стажування з фаху (маркетинг) 
Стажування з фаху (підприємництво) 
Стажування з фаху (менеджмент) 

 

Атестація

- Атестаційний іспит з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (бакалавр)
- Атестаційний іспит з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності(бакалавр)
- Атестаційний іспит з маркетингу (бакалавр)
- Тематика кваліфікаційних робіт магістра з менеджменту
Тематика кваліфікаційних робіт магістра з маркетингу
Підготовка кваліфікаційних робіт магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності   

 

Форми контролю знань


- Адміністративний менеджмент: тестові завдання
- Громадянське суспільство: приклад ситуац. завдання  
- Громадянське суспільство: тестові завдання
Громадянське суспільство: питання до іспиту
Економіка знань: критерії оцінювання  
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: приклад екз. білета
- Маркетинговий менеджмент: приклад ситуац. завдання  
Маркетинговий менеджмент: тестові завдання
Маркетинговий менеджмент: критерії оцінювання  
Маркетинговий менеджмент: питання до іспиту
- Маркетингова цінова політика: тестові завдання
- Технології маркетингових досліджень: тестові завдання


 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна