Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

  Кафедра статистики, обліку та аудиту (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 051 Бізнес-аналітика та міжнародна статистика, 051 Економічна аналітика та статистика, 071 Облік і оподаткування

 

Робочі програми навчальних дисциплін

- Аналіз економіки України з використанням СНР
 - Аналіз кон’юнктури ринку 5 курс
 - Аналіз кон’юнктури ринку 6 курс 
- Аудит за міжнародними стандартами 2 
- Аудит у зарубіжних країнах
- Бізнес-аналіз
 - Бізнес-аналітика-2
 - Бізнес-статистика
 - Бухгалтерський облік
- Звітність підприємства
-
Інвестування 

- Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
- Макроекономіка (073) 
Макроекономіка (281) 
Макроекономіка та макроекономічна політика 
Макроекономічний аналіз
 

Методологія дослідження соціально-економічних процесів (051)
Методологія дослідження соціально-економічних процесів (071)
- Облік і звітність в оподаткуванні

-
 Облік і звітність у бюджетних установах

- Облік у банках
- Облік у зарубіжних країнах
- Організація і методика податкового контролю-1
- Організація і методика податкового контролю-2
- Організація системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг
- Основи наукових досліджень
- Основи підприємництва та міжнародного бізнесу 
- Податкова
статистика   

- Податкові системи зарубіжних країн  
- Професійні стандарти діяльності бухгалтера і аудитора
- Статистика 
- Статистика оподаткування
- Статистика підприємств
- Статистика ринків
- Статистика ринків
- Статистика туризму
- Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами 
- Сучасні статистичні методи економічних досліджень 
- Теорія галузевих ринків

 - Фінансовий аналіз

 

Навчально-методичні посібники

- Економічна статистика: навч.посібник

Макроекономіка (073) 
Макроекономіка (281) 

Методи класифікації даних в пакеті Statistica
Облік і фінансова звітність за міжнародними програмами
Статистика підприємств
Організація вибіркових обстежень
- Прикладна економетрика
Аналіз кон’юнктури ринку
Аналіз економіки України з використанням системи національний рахунків (СНР)
Сучасні методи прогнозування
Фінансовий аналіз
Оптимізація управлінських рішень засобами MS Excel

- Методологія дослідження соціально-економічних процесів (051 БА)
- Методологія дослідження соціально-економічних процесів (051 ЕА)
- Методологія дослідження соціально-економічних процесів (071)

Аналіз кон'юнктури ринку: курс.робота  
- Cоціально-демографічна статистика: курс.робота 
- Статистичне моделювання та прогнозування: курс.робота

- Статистика туризму 
- Облік і оподаткування: курс.робота 
 

 

Практична підготовка

- Програма виробничої практики з бізнес-аналітики та міжнародної статистики

 Програма переддипломної практики з обліку та оподаткування

 Програма виробничої практики з обліку та оподаткування

 Програма переддипломної практики з бізнес-аналітики та міжнародної статистики

 Програма переддипломної практики з економічної аналітики та статистикиАтестація

ПРОГРАМА комплексного атестаційного екзамену за фахом за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування»
Атестаційний іспит з прикладної статистики (бакалавр): зразок екз.білета
Атестаційний іспит з обліку і аудиту (бакалавр): зразок екз.білета 
- Методичні рекомендації до написання дипломних робіт

 

Форми контролю знань

- Аналіз економіки України з викор. СНР: зраз.екз.білета 
Бізнес-аналіз: тестові завдання 
- Бізнес-аналітика-2: тестові завдання 

- Бізнес-статистика: тестові завдання 
- Бухгалтерський облік:зразок екз.білета
Економічний аналіз:зразок екз.білета
- Звітність підприємства: зразок екз.білета
- Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: зразок екз.білета 
Макроекономічний аналіз: зразок екз.білета 
Облік і звітність у бюджетних установах: зразок екз.білета 

Облік у торгівлі та громадському харчуванні: зразок екз.білета
Оптимізація управлінських рішень: контроль знань 
Організація бухгалтерського обліку: зразок екз.білета 
- Організація вибіркових обстежень: контроль знань 
- Система національних рахунків: контроль знань    
- Соціально-економічна статистика: контроль знань  
- Статистика: зразок екз.білета
- Статистика видів економічної діяльності: зразок екз.білета
- Статистика оподаткування: зразок екз.білета
Статистика підприємств: питання до іспиту
Статистика
 ринку: питання до іспиту

- Фінансовий аналіз: зраз.екз.білета

 
 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна