Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Про кафедру

 

Нові тенденції світового економічного розвитку останнім часом усе частіше асоціюються з поняттям «глобалізація», що означає провідний напрям в розвитку міжнародної економіки, який характеризується посиленням взаємодії національних економік.

В світі існує більше 200 країн, які взаємодіють у різних сферах економіки. Наша країна має торгівельні та інвестиційні зв’язки більш ніж зі 120 країнами, співпрацює з найавторитетнішими міжнародними організаціями (Міжнародним валютним фондом, Світовою організацією торгівлі та ін.).

В Україні відчувається потреба в спеціалістах, які знають економіку не тільки нашої країни, але й наших торговельних партнерів, вміють аналізувати та прогнозувати ситуацію на світових товарних ринках, орієнтуватись у системі норм і принципів міжнародного економічного права, тарифних та нетарифних методах регулювання міжнародної торгівлі, розуміють механізм формування валютного курсу, вміють формувати портфель цінних паперів, знають, з яких джерел отримати кошти на розвиток компанії та ще багато іншого.

Організація кафедри міжнародної економіки та світового господарства - це свого роду вимога часу. Лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків в Україні сприяла зростанню учасників бізнесу, виходу на міжнародні ринки підприємств і організацій. Гостро встала проблема браку знань в області міжнародної економіки, митно-тарифного регулювання, міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин, інвестиційної діяльності, міжнародного маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у підготовці зовнішньоекономічних контрактів.

Інтернаціоналізація всього господарського життя суспільства потребує не тільки спеціальних знань в області міжнародної економіки та світового господарства, але і знання мов. Освітня програма «Міжнародна економіка» (спеціальність «Економіка») дає унікальне поєднання знань з економічних дисциплін і ділової іноземної мови. Студенти, що навчаються за даною освітньою програмою, отримують поглиблені знання англійської бізнес-мови, що є важливою конкурентною перевагою на сучасному ринку праці.

Університетська освіта надає випускникові можливість стати не тільки членом певної професійної корпорації через отримання обраної спеціальності, але і громадянином світу в його основних фундаментальних соціокультурних вимірюваннях.

Робота кафедри міжнародної економіки та світового господарства орієнтована на підготовку освіченої еліти суспільства, що здатна орієнтуватися в системах та підсистемах світового господарства, має уявлення про найбільш значущі економічні і політичні чинники, що визначають розвиток світової економіки, володіють високим ступенем мовної компетенції і, як наслідок цього, мають високу соціальну мобільність.

Метою кафедри міжнародної економіки та світового господарства є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок для здійснення професійної діяльності у зовнішньоторговельній, валютно-кредитній і фінансовій сферах, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Кафедру міжнародної економіки та світового господарства було засновано у 1998 р. у ХНУ імені В.Н. Каразіна. Спочатку кафедра мала назву «Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин», її очолював професор Голіков Артур Павлович. У 2003 р. було здійснено відособлення кафедри міжнародної економіки. Восени 2014 року кафедру було перейменовано на кафедру міжнародної економіки та світового господарства.

 
  


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна